SEKCJA SZTUK WIZUALNYCH

45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

SEKCJA SZTUK WIZUALNYCH

Głównym projektem będzie wystawa prac skupionych wokół wspólnego tematu. Projekt adresowany jest do studentów i absolwentów szkół artystycznych, ale także do młodych twórców działających poza oficjalnym systemem edukacji.

Zachęceni powodzeniem wystawy zrealizowanej podczas Famy 2014 („Habitat” – Nagroda Trójząb Neptuna dla najlepszego wydarzenia festiwalu) także w tym roku, wspólnie ze świnoujską galerią Miejsce sztuki44, zaplanowaliśmy wydarzenie prezentujące młodych artystów. Uczestnicy sekcji biorą udział w postępowaniu konkursowym Famy i mogą zdobyć, poza nagrodami głównymi, także Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.

Tytuł i temat zaplanowanej wystawy: „ZIEMIA OBIECANA – PODRÓŻ DO GRANIC UTOPII”.

Utopia (gr. ou – „nie”, topos – „miejsce”) – 1. miejsce, którego nie ma; 2. zamiar niemożliwy do urzeczywistnienia; 3. ideał społeczeństwa szczęśliwego; 4. ideologia postulująca stworzenie takiego społeczeństwa.

Podróżując do granic Utopii, pozostawiamy za sobą przestrzeń wypełnioną porzuconymi znakami, symbolami i hasłami minionych lub wciąż żyjących idei. Wiek XX i początek XXI, jak żaden inny okres w historii, ukazał nieuniknione konsekwencje utopizmu, jakimi są monizm kulturowy i totalitaryzm cywilizacyjny. Współcześnie granice pojęcia Utopii stają się coraz bardziej niejednoznaczne, a kulturowa homogenizacja powoduje, że „ziemia obiecana” jest już nie wizją „inżyniera dusz”, a przestrzenią szczęśliwego konsumenta. Postępujące rozmycie granic idei utrudnia ich określenie, przez co tylko pamięć i świadomość drogi, którą przebyliśmy w drodze ku Utopii, definiuje przestrzeń, w jakiej istniejemy. Osadzony w czasie zbiór znaków rzeczywistości, porzuconych ideologii świeckich i religijnych, figur przywódców, idoli mas, kierunków w kulturze i prądów intelektualnych krystalizuje współczesność, pozwalając podjąć próbę określenia jej granic i tego, co poza nimi.

„Podróż do granic Utopii” to „cabinet of curiosities”, abstrakt historii pełen artefaktów. Postrzegany przez sztukę będącą swoistym oculusem, może być wartością samą w sobie jako autorski, ikonograficzny zbiór pojęć powiązanych z utopią, przeglądem idei i mitów. Projekcją tego, co nadchodzi, potwierdzającą lub zaprzeczającą rozedrganiu współczesnego porządku. Lub samą figurą przejścia, przekroczenia granicy, ciała, idei w kontekście pojęcia utopii.

Twórca pojęcia „utopia”, Thomas Morus, wizję idealnego systemu społecznego powiązał z wyspą i na wyspie realizowany będzie opisany projekt. Otwarty jest zarówno na działania performatywne, interwencje w przestrzeni poza galeryjnej, instalacje i obiekty mogące funkcjonować w przestrzeni miejskiej,  jak i na formy tradycyjne: malarstwo, grafikę, rzeźbę, fotografię. Jako że pojęcie „ładu społecznego, utopii” dość często używane było i jest nadal w sztuce propagandowej (choćby konstruktywizm, ale też socrealizm, nacjonalizm, narodowy neoklasycyzm w architekturze oraz pop art), funkcjonującej poza przestrzenią galeryjną – w formie znaku, pomnika, instalacji, hasła, reklamy – prosimy zwrócić uwagę także na taką formułę prac.

ms44 | Andrzej Pawełczyk© Fama – Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, projekt: Andrzej Pawełczyk

© Fama – Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, projekt: Andrzej Pawełczyk

GALERIA MIEJSCE SZTUKI44 działa w Świnoujściu od maja 2013 roku. Prowadzona przez Andrzeja Pawełczyka – architekta, artystę plastyka i performera – w swoim zamierzeniu jest interdyscyplinarną platformą, na której poruszane są zagadnienia związane z tożsamością i społecznymi funkcjami sztuki. Galeria pełni funkcję ośrodka „żywej sztuki” i centrum artystyczno-edukacyjnego, służącego budowaniu tożsamości miejsca. Ta profesjonalna przestrzeń wystawiennicza nastawiona na prezentację współczesnej sztuki i projektów lokalnych mieści się pod adresem Armii Krajowej 13. Oprócz bardzo korzystnej lokalizacji jej atutem są dwie duże sale o powierzchni 60 i 130 m2. www.facebook.com/miejscesztuki44

Wernisaż wystawy „Habitat”, Fama 2014:© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko

© Fama – Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko