SEKCJA SZTUK SCENICZNYCH – KABARET

45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

SEKCJA SZTUK SCENICZNYCH – KABARET

Adresatami cyklu są grupy oraz twórcy, którzy, wpisując się w tradycję inteligentnego kabaretu, reprezentują ambitniejszy nurt dziedziny i odcinają się od niewybrednych gagów oferowanych na masowych imprezach.

Zakwalifikowane kabarety zaprezentują dotychczas zrealizowane, autorskie programy. Zgłoś się, a będziesz miał szansę walczyć o Nagrodę im. Roberta Paluchowskiego w kategorii sztuki sceniczne oraz wziąć udział w Koncercie Finałowym festiwalu. W przypadku odpowiedniej ilości zgłoszeń zostaną zorganizowane WARSZTATY, których efektem będzie przygotowanie premierowego spektaklu opartego na scenariuszu opracowanym wspólnie podczas zajęć. Więcej informacji wkrótce.© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko© Fama – Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko, Joanna Kurdziel-Morytko