SEKCJA DZIENNIKARSKA – PRASOWA, TELEWIZYJNA, RADIOWA, KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ

45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

SEKCJA DZIENNIKARSKA – PRASOWA, TELEWIZYJNA, RADIOWA, KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w dziedzinach dziennikarstwa i krytyki artystycznej, studentów kierunków humanistycznych, interesujących się różnymi dziedzinami sztuki.

W ramach sekcji planowana jest publikacja i upowszechnienia materiałów zrealizowanych podczas warsztatów (gazeta festiwalowa, internetowa strona festiwalu, portale społecznościowe, radio). Stawiamy przede wszystkim na praktykę. Chcemy by każdy uczestnik, niezależnie od tego, w jakim medium pracuje, miał możliwość twórczego sprawdzenia swoich umiejętności. Zgłoś się, a będziesz miał szansę walczyć o Nagrodę dziennikarską im. Marka Kasza.

DZIENNIKARSTWO PRASOWE

Warsztaty mają dać uczestnikom umiejętność świadomego kształtowania tekstu, wybierania jego stylu i formy. Przebieg: rys teoretyczny, ćwiczenia, codzienne pisanie tekstów. Dzięki temu, że Fama jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, na którym prezentują się uczestnicy wszystkich dziedzin sztuki, uczestnicy tej sekcji będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, pisząc o tej formie twórczości, która ich najbardziej interesuje.

Prowadzenie warsztatów: MAREK OSAJDA – Absolwent historii UAM w Poznaniu (1979) i Studium Dziennikarstwa UW, specjalizacja telewizyjna (1981). Współpracował m.in. z „Głosem Szczecińskim”, wydawnictwem Ekolog Pomorski, prywatną telewizją Morze w Szczecinie (redaktor naczelny). Założyciel i redaktor naczelny magazynu ekologicznego „Zielona Arka”. Wydawca, w formie książkowej, raportów o stanie środowiska w woj. zachodniopomorskim. Współpracownik tygodnika „Morze i Ziemia” i TVP Szczecin. Od  2000 dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”. Od 2009 członek rady programowej Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”. Od 2013 członek rady programowej OTVP Szczecin. Nagrody i wyróżnienia: nagroda specjalna za film „Muzeum ucieczek” (o Murze Berlińskim) na Ogólnopolskim Festiwalu Mediów „Człowiek w zagrożeniu” 1990; wyróżnienie za dokument „Człowiek z lasu” (o mieszkańcu Białorusi, który od zakończenia wojny do czasów Gorbaczowa ukrywał się w lesie) na Circom Regional – Europejskie Stowarzyszenie Telewizji Regionalnych 1992; wyróżnienie za film „Police od tyłu” na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Ekologicznych Ekofilm 1998; Nagroda specjalna za film „Okruchy życia” na OFFE Ekofilm 2002; tytuł Ekologa roku 1998 i Publicysty roku 2003 województwa zachodniopomorskiego.

W ramach sekcji wydawana będzie GAZETA FESTIWALOWA „FAMIASTO” – Planowane jest 4-5 numerów wysokonakładowego pisma, dystrybuowanego podczas festiwalu wśród uczestników Famy oraz turystów i mieszkańców Świnoujścia, opublikowanego następnie na stronie festiwalu do darmowego pobrania. Festiwalowe pismo jest pomyślane jako projekt interdyscyplinarny, będący efektem współpracy zarówno studentów dziennikarstwa, fotografów, jak i przyszłych krytyków sztuki, studiujących takie kierunki humanistyczne, jak kulturoznawstwo, polonistyka, historia sztuki, wiedza o teatrze i in. Celem pracy redakcyjnej jest poszukiwanie nowej formy, w jakiej mówienie o sztuce może realizować się w sposób konstruktywny, twórczy, rzetelny i atrakcyjny dla czytelnika. Jednocześnie przygotowując kolejne numery, uczestnicy sekcji będą mogli poznać najważniejsze mechanizmy związane z redakcją pisma kulturalnego. www.facebook.com/famiasto.

Redaktor naczelna: MONIKA STOPCZYK – Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie specjalizowała się w lingwistyce kulturowej oraz krytyce literackiej i artystycznej. Współpracowała z wydawnictwem Biuro Literackie i Fundacją Europejskich Spotkań Pisarzy. Współproducentka Festiwalu Port Literacki 2012 i Europejskiego Portu Literackiego 2013. Organizatorka spotkań autorskich z poetami i znawcami literatury. Współzałożycielka internetowego miesięcznika „Kontrast” i Stowarzyszenia Młodych Twórców „Kontrast”. Autorka relacji z wydarzeń kulturalnych, wywiadów z artystami, recenzentka muzyczna. Przez dwa lata szefowa działu fotograficznego w „Kontraście”. W latach 2008-2012 dziennikarka i wydawca Studenckiej Rozgłośni Radiowej UWr Uniradio. Laureatka nagrody „Lamelat Famy” 2013 za popularyzację artystycznych inicjatyw festiwalu wśród mieszkańców Świnoujścia. Pracuje w jednej z wrocławskich agencji interaktywnych.© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”

DZIENNIKARSTWO RADIOWE

Uzupełnienie edukacji dziennikarskiej dla tych, którzy zdecydowani są rozwijać się w kierunku realizacji reportażu radiowego. Przygotowane materiały będą prezentowane na antenie Polskiego Radia. Cykl zajęć praktycznych, nastawionych na pracę podczas realizacji wydarzeń artystycznych: komentarz, sprawozdanie, wywiad, krytyka a obiektywizm, dłuższe formy reportażowe. Projekt ma umożliwić młodym radiowcom prezentację ich autorskich materiałów.

Prowadzenie warsztatów: KATARZYNA WOLNIK-SAYNA – Dziennikarka Polskiego Radia Szczecin. Prowadzi audycje poświęcone piosence literackiej, muzyce, realizuje liczne reportaże. Juror festiwali teatralnych i muzycznych. Wieloletnia komentatorka Famy. Debiutowała w 1983 roku, zaraz po maturze. Pracowała w Radiu Fama, zdobywając nagrody dziennikarskie. Nie sposób przecenić jej wkładu w obecny profil festiwalu. To dzięki jej pracy – od początku lat 90. – Fama jest stale obecna na radiowej antenie. Miłośniczka podróży dalekich i bliskich, żeglarstwa oraz artystów Famy. Uważa (i mówi o tym głośno i przy każdej okazji), że festiwal zmierza w dobrym kierunku.© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”

DZIENNIKARSTWO TELEWIZYJNE

Sekcja adresowana do osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie realizacji reporterskich materiałów video. Cykl ma pełnić rolę festiwalowego serwisu informacyjnego, ale także prezentować materiały z gatunku dokumentu kreacyjnego i mockumentary. Przygotowane materiały będą publikowane na stronie internetowej festiwalu oraz w portalach społecznościowych: facebook, youtube.

Prowadzenie warsztatów: MAREK OSAJDA – Absolwent historii UAM w Poznaniu (1979) i Studium Dziennikarstwa UW, specjalizacja telewizyjna (1981). Współpracował m.in. z „Głosem Szczecińskim”, wydawnictwem Ekolog Pomorski, prywatną telewizją Morze w Szczecinie (redaktor naczelny). Założyciel i redaktor naczelny magazynu ekologicznego „Zielona Arka”. Wydawca, w formie książkowej, raportów o stanie środowiska w woj. zachodniopomorskim. Współpracownik tygodnika „Morze i Ziemia” i TVP Szczecin. Od  2000 dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”. Od 2009 członek rady programowej Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”. Od 2013 członek rady programowej OTVP Szczecin. Nagrody i wyróżnienia: nagroda specjalna za film „Muzeum ucieczek” (o Murze Berlińskim) na Ogólnopolskim Festiwalu Mediów „Człowiek w zagrożeniu” 1990; wyróżnienie za dokument „Człowiek z lasu” (o mieszkańcu Białorusi, który od zakończenia wojny do czasów Gorbaczowa ukrywał się w lesie) na Circom Regional – Europejskie Stowarzyszenie Telewizji Regionalnych 1992; wyróżnienie za film „Police od tyłu” na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Ekologicznych Ekofilm 1998; Nagroda specjalna za film „Okruchy życia” na OFFE Ekofilm 2002; tytuł Ekologa roku 1998 i Publicysty roku 2003 województwa zachodniopomorskiego.

Opieka realizacyjna: SZYMON PIASTA – Absolwent Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, gdzie obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Mediów Cyfrowych i Fotografii. Autor grafik cyfrowych, fotografii, scenografii teatralnych. Ma na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych oraz kilkadziesiąt zbiorowych (Berlin, Brno, Kowno, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań). Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. Jest współtwórcą Radomskiej Grupy Komiksowej B5 oraz kuratorem Galerii Pentagon. Laureat Famy 2011 i 2014 w kategorii sztuki wizualne.© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”

© Fama – Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”