SEKCJA FILMOWA

45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

SEKCJA FILMOWA

Zapraszamy autorów filmów fabularnych, dokumentów, animacji i produkcji eksperymentalnych. Zgłoś się, a będziesz miał szansę walczyć m.in. o Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.

Uczestnicy sekcji będą mieli możliwość konfrontacji i wymiany doświadczeń poprzez prezentację autorskich, zrealizowanych wcześniej produkcji. W przypadku większej ilości zgłoszeń dla zakwalifikowanych uczestników zostaną zorganizowane WARSZTATY, których celem będzie realizacja filmów podczas festiwalu.© Maciej Głowiński - "Rybaczymy"© Maciej Głowiński - "Rybaczymy"

Kadry z filmu „Rybaczymy” uhonorowanego Nagrodą Specjalną Fama 2014 © Maciej Głowiński