45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

 1. Fot © Alicja Sawicka

  SEKCJA MUZYCZNA – „LABORATORIUM MUZYKI”

  Cykl warsztatowy adresowany do studentów uczelni muzycznych, w ramach którego zostanie przygotowany projekt premierowy. Jego kierownikiem muzycznym będzie Marcin Masecki – artysta od kilku lat współpracujący z Famą, jedna z najbardziej twórczych postaci polskiej sceny muzycznej.

  Więcej
 2. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko

  SEKCJA MUZYCZNA – ZESPOŁY

  Zakwalifikowane grupy zaprezentują się na scenach plenerowych i klubowych oraz będą doskonalić swój warsztat podczas konsultacji muzycznych. Wybrane grupy zostaną zaproszone do udziału w realizacji projektu premierowego.

  Więcej
 3. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko

  SEKCJA WOKALNA

  Cykl adresowany do studentów szkół muzycznych i teatralnych oraz debiutujących wokalistów spoza oficjalnego systemu edukacji artystycznej.

  Więcej
 4. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Jacek Foks

  SEKCJA LITERACKA – „MIEJSCA LITERATURY”

  W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl spotkań autorskich z renomowanymi pisarzami i pisarkami oraz warsztaty literackie dla debiutantów (proza, poezja, reportaż).

  Więcej
 5. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA SZTUK SCENICZNYCH – TEATR, HAPPENING, PERFORMENS, TANIEC

  Cykl adresowany do grup i artystów niezależnych, chcących poznawać niekonwencjonalne metody pracy i nastawionych na kształtowanie własnej tożsamości artystycznej.

  Więcej
 6. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko

  SEKCJA SZTUK SCENICZNYCH – KABARET

  Adresatami cyklu są grupy oraz twórcy, którzy, wpisując się w tradycję inteligentnego kabaretu, reprezentują ambitniejszy nurt dziedziny i odcinają się od niewybrednych gagów oferowanych na masowych imprezach.

  Więcej
 7. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, projekt - Andrzej Pawełczyk

  SEKCJA SZTUK WIZUALNYCH

  Głównym projektem będzie wystawa prac skupionych wokół wspólnego tematu. Projekt adresowany jest do studentów i absolwentów szkół artystycznych, ale także do młodych twórców działających poza oficjalnym systemem edukacji.

  Więcej
 8. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA SCENOGRAFICZNA

  Cykl adresowany do osób zainteresowanych tworzeniem scenografii do dużych wydarzeń artystycznych. Jego celem jest uzupełnienie oferty edukacyjnej i stworzenie podstaw dla praktycznej realizacji własnych projektów.

  Więcej
 9. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot.  sekcja fotograficzna 2014, projekt „Zero grawitacji”

  SEKCJA FOTOGRAFICZNA

  Cykl adresowany do fotografów, poszukujących możliwości profesjonalnego rozwoju swoich umiejętności, którego celem jest doskonalenie predyspozycji do pracy w zespole, pracy na zadany temat, rozwój wyobraźni i potencjału twórczego.

  Więcej
 10. © Maciej Głowiński - "Rybaczymy"

  SEKCJA FILMOWA

  Zapraszamy autorów filmów fabularnych, dokumentów, animacji i produkcji eksperymentalnych. Zgłoś się, a będziesz miał szansę walczyć m.in. o Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.

  Więcej
 11. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”

  SEKCJA DZIENNIKARSKA – PRASOWA, TELEWIZYJNA, RADIOWA, KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ

  Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w dziedzinach dziennikarstwa i krytyki artystycznej, studentów kierunków humanistycznych, interesujących się różnymi dziedzinami sztuki.

  Więcej
 12. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka

  SEKCJA ANIMACJI KULTURY

  Projekt animacyjny dla Świnoujścia, którego celem jest realizacja wydarzeń artystycznych w alternatywnych przestrzeniach miasta, pełniący rolę łącznika między mieszkańcami miasta a artystami festiwalu.

  Więcej
 13. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA PRODUCENCKA

  Do przesyłania zgłoszeń zachęcamy osoby, chcące rozwijać swoje umiejętności w zakresie opieki inspicjenckiej i realizacji dużych wydarzeń artystycznych.

  Więcej
 14. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  KONCERT FINAŁOWY „LISTY OD F.”

  Tradycyjne zwieńczenie festiwalu, ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród. Koncert realizowany na scenie świnoujskiego Amfiteatru im. Marka Grechuty.

  Więcej