Fama 2005 | „CZEGO NIE WIDAĆ” – MOCKUMENT

45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

FAMA 2005 | „CZEGO NIE WIDAĆ” – MOCKUMENT
Realizacja: Grupa Inicjatyw Twórczych Samowar (wyróżnienie – tytuł laureata festiwalu).

35. FAMA Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej
Świnoujście, 11-25 VII 2005