ZIEMIA OBIECANA. PODRÓŻ DO GRANIC UTOPII – WERNISAŻ

45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

  • Data 20.08.2015
  • Godzina 18:00
  • Adres ul. Armii Krajowej 13, Świnoujście
  • Miejsce GALERIA MIEJSCE SZTUKI44

W Galerii Sztuki Współczesnej ms44, w ramach wystawy „Ziemia obiecana. Podróż do granic Utopii”, zostaną zaprezentowane prace czternastu młodych polskich artystów.  Wystawa trwa do 26.09.2015. Kuratorem wystawy jest Andrzej Pawełczyk.

W wystawie wezmą udział:
Agata Szymanek – malarstwo
Amanda Korol – malarstwo
Agnieszka Zalotyńska – obiekt
Irmina Rusicka – instalacja
Iwona Ogrodzka – malarstwo
Karol Sikora – malarstwo
Katarzyna Bakuła – obiekty/tkanina
Katarzyna Celek – malarstwo
Kornelia Dzikowska – video art
Małgorzata Łojko – obiekty
Monika Panek – malarstwo
Patrycja Piwosz – obiekty
Paweł Dudko – obiekt
Monika Szpener – instalacja

POBIERZ | ZIEMIA OBIECANA. PODRÓŻ DO GRANIC UTOPII – FAMA 2015 – KATALOG

MAŁE EMOCJE – WIELKIE NARRACJE | „Formułując ideę tegorocznej wystawy, oczekiwałem: ideologicznych manifestów, krytycznych analiz formułowanych poprzez sztukę rozumianą jako narzędzie formacji społecznej. Odpowiedź artystów zaproszonych do udziału w wystawie jest od tych oczekiwań ciekawsza. „Podróż do granic Utopii” stała się pretekstem do sprzeciwu wobec marketingowej opresji płynnej post-sztuki. Brakiem słuchu dla ideologicznego marketingu jej sprzedawców. Na rzecz „Małych emocji”, opowieści o prostych uczuciach która stały się Wielką narracją – Wielką nieobecną współczesnego świata. Brakującą figurą awangardy. Sztuka płynnej współczesności, której immanentną cechą jest brak trwałych wartości, staje się w konsekwencji niezdolną do buntu, sztuką bez właściwości. Awangarda na akademickich etatach potwierdza, że historia powtarza się jako karykatura. Współczesna post-sztuka realizująca ideę „projektu społecznego” stała się znakomitym narzędziem ideologicznego marketingu. Przedmiotem, a nie podmiotem współczesności, porzucając dialog i eschatologiczną narrację. Opis „małej apokalipsy” umożliwia ponowną epifanię codzienności w jej najprostszych przejawach. Powrót do Intymnego wnętrza „ukrytych pejzaży” artysty niesie w sobie podobną zasadę ukazywania „zakrytego” jak u Pieter’a de De Hooch, czy Terborcha. Małe emocje – Wielkie narracje.”

ZIEMIA OBIECANA – PODRÓŻ DO GRANIC UTOPII | „Podróżując do granic Utopii, pozostawiamy za sobą przestrzeń wypełnioną porzuconymi znakami, symbolami i hasłami minionych lub wciąż żyjących idei. Wiek XX i początek XXI, jak żaden inny okres w historii, ukazał nieuniknione konsekwencje utopizmu, jakimi są monizm kulturowy i totalitaryzm cywilizacyjny. Współcześnie granice pojęcia Utopii stają się coraz bardziej niejednoznaczne. A kulturowa homogenizacja powoduje, że „ziemia obiecana” jest już nie wizją „inżyniera dusz”, a przestrzenią szczęśliwego konsumenta. Postępujące rozmycie granic idei utrudnia ich określenie, przez co tylko pamięć i świadomość drogi, którą przebyliśmy w drodze ku Utopii, definiuje przestrzeń, w jakiej istniejemy. Zbiór „znaków rzeczywistości”, porzuconych ideologii świeckich i religijnych, figur przywódców, idoli mas, kierunków w kulturze, prądów intelektualnych, osadzony w czasie, krystalizuje współczesność, pozwalając podjąć próbę określenia jej granic i tego, co poza nimi. „Podróż do granic Utopii”, to swoisty „cabinet of curiosities”, abstrakt historii pełen artefaktów. Postrzegany przez sztukę będącą swoistym oculusem, może być wartością samą w sobie jako autorski, ikonograficzny zbiór pojęć powiązanych z utopią, przeglądem idei i mitów. Projekcją tego, co nadchodzi, potwierdzającą lub zaprzeczającą rozedrganiu współczesnego porządku. Lub samą „figurą” przejścia, przekroczenia granicy, ciała, idei w kontekście pojęcia utopii.”

Andrzej Pawełczyk | kurator Galerii Sztuki Współczesnej ms44