ZACHODNIOPOMORSKA OFFENSYWA TEATRALNA – „GRANICE ODRY” – HAPPENING

45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

  • Data 19.08.2015
  • Godzina 16:00
  • Adres pl. Wolności / pl. Słowiański
  • Miejsce PLAC WOLNOŚCI / PLAC SŁOWIAŃSKI

ZACHODNIOPOMORSKA OFFENSYWA TEATRALNA została powołana przez teatry niezależne z regionu, które poprzez wspólne działanie chcą promować realizowane tu niezależne działania artystyczne i kulturalne, a także prowadzić wspólne działania edukacyjne. Skupienie dużej liczby teatrów offowych, z których większość zaznaczyła już swoją obecność na kulturalnej mapie Polski, zdobywając liczne nagrody na prestiżowych festiwalach, jest ewenementem na skalę kraju – pokazuje to jak znaczący jest potencjał kulturotwórczy regionu. Konsolidacja tych grup (przy zachowaniu niezależności artystycznej) stanowi o sile środowiska i może zaowocować bardzo cennymi działaniami w dziedzinie kultury.

www.facebook.com/pages/Zachodniopomorska-Offensywa-Teatralna/288781174577197