UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU | ECINARG / GRANICE – WERNISAŻ

45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

  • Data 26.08.2015
  • Godzina 17:00
  • Adres ul. Piastowska 57, Świnoujście
  • Miejsce POSTERUNEK ENEREGTYCZNY ENEA

Prezentacja prac studentów Pracowni Malarstwa prof. dr hab. Włodzimierza Dudkowiaka oraz Pracowni Rysunku prof. dr hab. Wojciecha Müllera Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

W schemacie teoretycznym społeczeństwa zaproponowanym przez Ervinga Goffmana w książce „Człowiek w teatrze życia codziennego”, zachowaniem jednostki rządzą na co dzień reguły dramaturgiczne; kontakt twarzą w twarz jest zatem przedstawieniem teatralnym, w czasie którego aktorzy (interlokutorzy) świadomie lub nie odgrywają swoje role w celu wywarcia określonego wrażenia. Goffman głosi, że zawsze budujemy nasze „ja” w oparciu o tożsamości innych, ponieważ wszyscy jesteśmy związani poprzez fakt występowania na tej samej scenie codzienności.

Przygraniczna lokalizacja Świnoujścia stanowi idealne pole (lub swoistą scenę właśnie) obserwacji i analizy procesów społecznych, zachodzących w środowisku szczególnym. Świnoujście jest bowiem nie tylko całorocznym uzdrowiskiem, z najszerszą bałtycką plażą i z najdłuższą, transgraniczną promenadą, odwiedzanym przez tysiące turystów i wielbicieli wypoczynku nad Bałtykiem. Świnoujście to także port z połączeniami promowymi do Szwecji i Dani, a więc miejsce tranzytowe. Miejsce, w którym przypadkowi i obcy sobie ludzie współuczestniczą w tworzeniu teatru życia niecodziennego, dodatkowo uwarunkowanego szeregiem złożonych kontekstów: historycznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych, mentalnych czy pokoleniowych. Jak zatem w tym miejscu (na tej scenie) ludzie spostrzegają, rozumieją i zmieniają siebie nawzajem? Jak wchodząc w kontekst miejsca i relacji interpersonalnych ulegają wzajemnym wpływom? W jakim stopniu są to procesy zamierzone, celowe, a w jakim podświadome i niekontrolowane? Proponujemy podjęcie tematu jako swoistej gry. Gry, która nieustannie toczy się na naszych oczach i której podmiotem jednocześnie sami jesteśmy. Gry, która ma zasady i zarazem ich nie ma. Gry, w której są zwycięzcy i przegrani, a może zupełnie ich nie ma. Gry, która ma koniec i toczy się bez końca.

ARTYŚCI | Mateusz Piestrak, Hanna Banaszczyk, Krzysztof Mętel,  Aleksandra Gorlińska, Marta Magierecka, Agnieszka Domitrz,  Maciej Rudzin, Wiktoria Bukowy, Tomasz Koszewnik