JARO GAWLIK

45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

JARO GAWLIK

Aktor, happener, reżyser teatrów zarobkowych i eksperymentalnych, poeta, autor piosenek, rockman, pedagog, dziennikarz, organizator życia kulturalnego. Studiował na KUL-u i w warszawskiej PWST. Brał udział w konferencji o metodzie streetwork w pracy socjalnej – rapowany referat „Hip hop jako metoda dotarcia do młodzieży”. Działacz społeczny, członek stowarzyszenia Podgorze.pl. Współpracuje z Kabaretem Kuzyni. Autor instalacji plastycznych oraz cyklu audycji i happeningów radiowych. Na Famie debiutował w 1987 jako poeta. Laureat nagród im. Maxa Szoca, im. Jarka Maszewskiego oraz  Anonimowego Miłośnika Famy.