AGNIESZKA ZACHMANN

45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

AGNIESZKA ZACHMANN

Komentatorka oraz kronikarka wydarzeń Famy. Laureatka Famy 2005.