BOGUSŁAW PRZEDWÓJ – Biuro festiwalu, produkcja

45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

BOGUSŁAW PRZEDWÓJ – Biuro festiwalu, produkcja

Z Famą współpracuje od kilku lat – zajmuje się m.in. dystrybucją materiałów promocyjnych, logistyką, przygotowaniem wystaw i koncertów oraz pracuje przygotowując kostiumy i scenografię do wydarzeń festiwalu.