MARTYNA WOCH – Biuro Festiwalu, produkcja

45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

MARTYNA WOCH – Biuro Festiwalu, produkcja

Animatorka kultury, głównie Rybnickiego Okręgu Węglowego. Aktorka teatru plastycznego Teatr Monitoring. Wolontariuszka wielu festiwali. Związana z magazynem kulturalnym Zalew Kultury. Współorganizator Festiwalu Sztuk Wszelkich „Zderzenia Działań Wrażliwych”. Laureatka Nagrody Organizatora za pozytywny wkład w procesy organizacyjne festiwalu Fama w roku 2012.

e-mail: martyna.woch@fama.org.pl