MARTA KĘPA – Biuro Festiwalu, produkcja

45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

MARTA KĘPA – Biuro Festiwalu, produkcja

Ukończyła studia na kierunku menadżer kultury we współpracy z regionami Unii Europejskiej, obecnie kończy studia magisterskie na filologii polskiej, specjalizacja: sztuki widowiskowe (Uniwersytet Wrocławski). W latach 2010-2012 współorganizowała eliminacje wrocławskie festiwalu Fama (eliminacje teatralne), w latach 2013-2014 koordynatorka eliminacji we Wrocławiu.

e-mail: marta.kepa@fama.org.pl