ANNA SZNEJFUS – Biuro Festiwalu

45. FAMA | Świnoujście, 17-29 VIII 2015
Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus

ANNA SZNEJFUS – Biuro Festiwalu

Absolwentka turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Menadżer kręgielni. Organizator eliminacji Famy 2013 i 2014 w Radomiu. Jako członek Zrzeszenia Studentów Polskich od 2012 roku pomaga w organizacji Wiosny Studenckiej.

e-mail: fama_radom@wp.pl